Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Τσ΄ Αϊς Τριάδας σήμερα!

Μεγάλη γιορτή χθες Κυριακή και σήμερα του Αγ. Πνεύματος!
Όχι για όλους όμως! Υπάρχουν και κάποιοι που δεν δέχονται τον Τριαδικό Θεό!
Ένας ο Θεός αλλά τρεις υποστάσεις, τρία Πρόσωπα!
Μεγάλο μυστήριο αυτό! Δε χωράει στο νου του ανθρώπου! Χωράει όμως στην καρδιά μας!
Πολλές φορές, ότι δε μπορεί να εξηγήσει το μυαλό μας το αφομοιώνει και το κατανοεί πολύ καλά η καθαρή καρδιά! Μη μου πείτε ότι δε το χετε διαπιστώσει!
Κι έρχονται οι πλασιέ βιβλίων, οι επιπόλαιοι κι αμαθείς  ιεχωβάδες σήμερα και διατυμπανίζουν ότι η Αγία Τριάδα είναι μύθος! Ο οποίος άρχισε τον 4ο αιώνα! Πουθενά στην Αγ. Γραφή (την οποία ξέρουν παπαγαλία...) δεν γράφτηκε ότι ο Θεός είναι τρία Πρόσωπα.
Αντιθέτως στα κείμενα της Αγ. Γραφής βρίσκουν : «Ο Ιεχωβά ο Θεός μας είναι ένας Ιεχωβά».—Δευτερονόμιο 6:4. «Εσύ, του οποίου το όνομα είναι Ιεχωβά, είσαι ο μόνος Ύψιστος όλης της γης».—Ψαλμός 83:18. «Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να αποκτούν γνώση για εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και για αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό».—Ιωάννης 17:3. «Ο Θεός είναι μόνο ένας».—Γαλάτες 3:20.
Κι αφού μας έδωσαν 4 κείμενα, τέσσερις φράσεις νομίζουν ότι αρκεί! Τέσσερις φράσεις είναι όλη η Αγ. Γραφή; Φοβερή δουλεία κάνουν! Με επιστημοσύνη, υπευθυνότητα, σοβαρότητα!
Έλα όμως που εγώ βρήκα άλλες τέσσερις προτάσεις που λένε το αντίθετο! Ότι δηλ. ο Θεός είναι Τριάδα Προσώπων. Τις βρήκα κι εγώ στην Αγ. Γραφή, αυτή που μελετάνε και σπουδάζουν οι φωστήρες ιεχωβάδες!
Δείτε: 1. Στη δημιουργία του ανθρώπου γράφει, "26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν" (Γένεσις, κεφ.1) Γιατί πρώτο πληθυντικό πρόσωπο; ήταν περισσότεροι του ενός; 
2. Γένεσις 11/ια: 6-8: "και είπε Κύριος: ιδού γένος εν και χείλος εν πάντων, και τούτο ήρξαντο ποιήσαι, και νυν ουκ εκλείψει απ ‘ αυτών πάντα, όσα αν επιθώνται ποιείν. 7 δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν αυτών εκεί την γλώσσαν, ίνα μη ακούσωσιν έκαστος την φωνήν του πλησίον. 8 και διέσπειρεν αυτούς Κύριος εκείθεν επί πρόσωπον πάσης της γης, και επαύσαντο οικοδομούντες την πόλιν και τον πύργον".
Πρόκειται για τη γνωστή περίπτωση της σύγχυσης των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ. Προσέξτε, ότι ενώ ο Κύριος ("Γιαχβέ" κατά το Εβραϊκό) μιλάει σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, ("δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν..." - πρόκειται για τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος), τελικά τη δουλειά την κάνει μόνος του! "διέσπειρεν αυτούς Κύριος".
3. Στη Βάπτιση του Ιησού , "16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. (Ματθ. κεφ.3). Τρανή απόδειξη των τριών Προσώπων.
4. "19 ὅταν δὲ παραδώσωσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε. 20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν". (Ματθ. κεφ. 10). Ο Ιησούς αναφέρει το Άγ. Πνεύμα που φωτίζει τον νου του ανθρώπου.
5. " 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.(Ματθ. κεφ. 10). Ο Ιησούς μιλάει άμεσα για τον Πατέρα στους ουρανούς! Άρα δύο Πρόσωπα!
6. «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», είπε ο Χριστός (Ιωαν. 10,30). «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή" ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι' εμού» (Ιωαν. 14,6). 
Ξέφυγα λίγο και σας έδωσα ήδη 6 φράσεις που φανερώνουν ότι υπάρχουν Τρία Πρόσωπα. Τριάδα Προσώπων.
Τώρα; Φωστήρες ιεχωβάδες; Τι είναι αλήθεια; οι 4 δικές σας φράσεις που τις ερμηνεύετε λάθος, ή οι 6 που βρήκα εγώ στην ίδια Αγ. Γραφή; !
Να το παίξουμε κορώνα - γράμματα; 
Ξέρω... έχω ξαναμιλήσει μαζί σας! Τώρα θα κάνετε το εξής: Θα στρέψετε το διάλογο σε κάποιο άλλο θέμα, όπως σας έχουν δασκαλέψει να κάνετε οι αρχηγοί σας στα σεμινάρια!
Δε γίνεται να δεχθείτε ότι "στριμωχτήκατε" στη γωνία!  Άλλωστε ακόμη και να βλέπετε ότι η Εταιρεία σας, έχει κάνει του κόσμου τα λάθη με την εξήγηση της Αγ. Γραφής, δε γίνεται να το παραδεχτείτε ανοιχτά. Είναι πολλά τα χρήματα ....!
Εγώ όμως μπορώ άνετα να ομολογήσω "Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου